Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Károlyi György <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium
  • Date: Fri, 5 Nov 2010 10:44:26 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és
a BME Műszaki Mechanikai Tanszék
által közösen szervezett Mechanika szeminárium következő előadására

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Miklós Ákos
(BME Műszaki Mechanikai Tanszék)

DC motorral gerjesztett dinamikai rendszerek viselkedése

2010. november 11. csütörtök, 14.15 óra

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Az előadás helye:
BME Műszaki Mechanikai Tanszék
MM épület, könyvtár

A szeminárium honlapja:

http://152.66.11.222/drupal6/hu/mechseminhu

Minden érdeklődőt szívesen látunk.
  • [Fizinfo] Mechanika szeminárium, Károlyi György, 11/05/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page