Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - SZFKI Szeminarium -- Tutt� Istvan

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

SZFKI Szeminarium -- Tutt� Istvan


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: SZFKI Szeminarium -- Tutt Istvan
  • Date: Thu, 28 Oct 2010 07:15:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

TÜTTõ ISTVÁN (MTA SZFKI):
"A 2010-es fizikai Nobel díj: Grafén"

Idõpont: 2010. november 02. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Hartmann Péter

sem-admin AT szfki.hu

  • SZFKI Szeminarium -- Tutt Istvan, Szeminarium koordinator, 10/28/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page