Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: "Balog Janos" <balog AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma
  • Date: Mon, 4 Oct 2010 14:16:01 +0200
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk

Dávid Gyula
(ELTE Atomfizikai Tanszék)

" A Zitterbewegung általános elmélete "címmel tartandó szemináriumára.Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2010. október 8. péntek du. 14 óra


Absztrakt:

A Zitterbewegungot (ZB), a szabad Dirac-elektron állandó sebességű
mozgására rakodó gyors oszcillációt Schrödinger fedezte fel 1930-ban,
és e mozgást az elektronspin magyarázatául szánta. Sokáig csak furcsa
relativisztikus effektusként tekintettek a ZB-ra, ami a kvantumelmélet
gyakorlati alkalmazásaiban nem játszik lényeges szerepet. Néhány éve
azonban bizonyos szilárdtestfizikai és nanofizikai modellrendszerek
vizsgálata során is felbukkant a ZB-hoz hasonló jelenség. Megmutatjuk,
hogy ez nem véletlen, mert a ZB-nek semmi köze sem a relativitáselmélethez,
sem a spinhez, viszont a kváziszabad (csak az impulzustól függő)
Hamilton-operátorú, többkomponensű hullámfüggvénnyel leírható
kvantumrendszerek esetén a ZB fellépése törvényszerű jelenség. Egzakt
általános formulát vezetünk le az ilyen rendszerek helyoperátorának
Heisenberg-képbeli időfüggésére - ez mindig tartalmazza a ZB-nak megfelelő
tagot. Szilárdtestekben a ZB befolyásolhatja az elektromos vezetőképességet
és egyéb transzport-tulajdonságokat. Megvizsgáljuk a ZB és a Berry-fázis
kapcsolatát, és kimutatjuk, hogy e kapcsolat hátterében egy speciális
nem-abeli mértéktranszformáció áll. Végül a ZB kísérleti kimutatásának
lehetőségére is kitérünk.Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Balog János
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page