Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
 • From: ortvay AT achilles.elte.hu (Ortvay kollokvium)
 • To: FIZINFO AT lists.kfki.hu
 • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
 • Date: Fri, 24 Sep 2010 09:43:12 +0200 (CEST)
 • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
 • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet


ORTVAY KOLLOKVIUM

2010. szeptember 30., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében a földszinti 0.83 elõadóban

Simon Ferenc
(BME, Fizikai Intézet, Fizika Tanszék):
"Spintranszport és spindinamika nanorendszerekben"

Kivonatos ismertetés:

A modern szilárdtestfizika egyik elméleti és kísérleti szempontból is
aktívan kutatott területe a spintronika, amikor is a spin mint
információ-hordozó vagy -tároló szerepét vizsgáljuk. A terület egyik
központi problémája a spinek dekoherenciájának vagy spinrelaxációjának
mérése és elméleti leírása. Általánosan elfogadott volt a közelmúltig,
hogy az elméleti alapok jórészt tisztázódtak, néhány éve kiderült, hogy
az erõsen korrelált rendszerek és alacsonydimenziós nanorendszerek esetén
a spinrelaxáció kanonikus elmélete csõdöt mond [1], ami elvezetett egy
általánosabb elmélethez, amely sikerrel alkalmazható pl. MgB2 [2],
szupravezetõ fullerid sók [3] és grafén esetére [4]. Az elõadásban
áttekintem a spintronika elméleti és technikai alapjait, bemutatom a
spinélettartam mérésére szolgáló transzport és spektroszkópiai módszereket.
Tárgyalom a spinrelaxáció hagyományos és általánosított elméletét ill.
ennek kísérleti relevanciáját.

1. F. Simon, A. Jánossy, T. Fehér et al., Phys. Rev. Lett. 87, 047002
(2001).
2. F. Simon, B. Dóra et al. Phys. Rev. Lett. 101, 177003 (2008).
3. B. Dóra and F. Simon, Phys. Rev. Lett. 102, 137001 (2009).
4. F. Simon, F. Murányi, and B. Dóra, Eur. Phys. Lett. accepted

Minden érdeklõdõt szívesen látunk! Az elõadás elõtt negyed órával
az elõadóban teát szolgálunk fel.
Az elõadas-sorozatról az interneten az "ortvay-koll.elte.hu" címen
találhato információ. • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Ortvay kollokvium, 09/16/2010
  • <Possible follow-up(s)>
  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Ortvay kollokvium, 09/24/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page