Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] vegyész állás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] vegyész állás


Chronological Thread 
  • From: Kovács László <lkovacs AT szfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] vegyész állás
  • Date: Thu, 23 Sep 2010 17:43:15 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA SZFKI Kristályfizikai Osztálya pályázatot hirdet vegyész kutatói (szervetlen kémiai preparatív és analitikai munkákra) közalkalmazotti munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 15. Lásd a mellékelt részletes felhívást!

--
D Sc Laszlo Kovacs
Head of Crystal Physics Department
Research Institute for Solid State Physics and Optics
Hungarian Academy of Sciences
Konkoly-Thege M. ut 29-33
H-1121 Budapest
Hungary
Phone +36-1-3922588
FAX +36-1-3922223

Attachment: MTA_SZFKI_KFO_vegyészállás2.pdf
Description: application/force-download  • [Fizinfo] vegyész állás, Kovács László, 09/23/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page