Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A bajai I. Közép-Európai Légköroptikai Konferencia felvételei

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A bajai I. Közép-Európai Légköroptikai Konferencia felvételei


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] A bajai I. Közép-Európai Légköroptikai Konferencia felvételei
  • Date: Wed, 22 Sep 2010 02:51:52 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


http://archive.galileowebcast.hu/20100910-11_Legkoroptikai_Konferencia/

A szept. 9-11. között megrendezett konferencia célja a légköroptikai jelenségek különféle megjelenítési formáinak, valamint elméleti és gyakorlati modellezésüknek áttekintése, seregszemléje volt, egyfajta híd-verés is a profi fizikusok, meteorológusok - és a pusztán amatőr megfigyelők között. Az alábbi előadások hangzottak el és nézhetők meg ismét archívumunkban:

-- Dr. Cserti József (ELTE): A szivárvány fizikájának alapjai
-- Egri Ádám (ELTE): A leveleken nyugvó napsütötte vízcseppek optikája:
egy tévhitekkel terhes környezetoptikai probléma tisztázása
-- Dr. Geresdi István (PTE, Pécs): Jégkristályok kialakulása és jellemzői

-- Dr. Horváth Gábor (ELTE): Az égbolt polarizációs mintázatainak mérése
légköroptikai és biológiai vonatkozásokkal
-- Tóth Zoltán (OMSz): A légkör átlátszóságának hosszútávú változása
Budapest felett
-- Barta Veronika (MTA GGKI, Sopron): Felsőlégköri elektro-optikai emissziók
és
megfigyelésük Magyarországról

-- Goda Zoltán (Baja): A hazai légköroptikai észlelőhálózat helyzete,
eredményei
-- Jäger Zoltán (BKMÖCsI): Légköroptika és fényszennyezés:
a bajai csillagvizsgáló térsége állapotának helyzete, az állapot megóvása
-- Dr. Horváth Gábor (ELTE): Poláros fényszennyezés - a fényszennyezés egy
új formája

-- Dr. Erostyák János (PTE): A délibáb és a "zöld flash" modellezése
-- Farkas Alexandra (ELTE): Bolygóközi halovadászat
-- Dr. Hegedüs Tibor (BKMÖCsI): Vízszintes irányú látástávolság,
és más légköroptikai monitorozás


Következő közvetítésünk szept. 24-én este 19 órától 22 óráig:
Fizikai kísérletek a Kutatók éjszakáján a BME Fizikai Intézetéből (F29 ea.)
www.galileowebcast.hu  • [Fizinfo] A bajai I. Közép-Európai Légköroptikai Konferencia felvételei, Tepliczky István, 09/22/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page