Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 10 Sep 2010 14:22:28 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2010. szeptember 16-án, csütörtökön 11:00-kor


Rácz Zoltán
(MTA ELTE Elméleti Fizikai TKCs)

Klímaváltozások: adatok, nagyságrendek, modellek


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán


Kivonat:
A Föld különböző időskálájú hőmérsékletváltozásainak
tükrében áttekintjük a szárazföld-levegő-óceán rendszer
klímaváltozásának lehetséges mechanizmusait. Megvizsgáljuk
az energiaháztartás dinamikájának főbb mozgatóit (planetáris
mozgás, napfolt-tevékenység, fosszilis energiahordozók
felhasználása) és azok nagyságrendi járulékait, és összehasonlítjuk
a különböző csatornákban (hidrociklus,fotoszintézis, emberi
tevékenység) folyó energiaáramokat is. A jégkorszakok példáján
látható lesz, hogy a klímaváltozások dinamikája a különböző
energiaskálák erős csatolásával kapcsolatos, s a fizikusok számára
egy sor érdekes problémát vet fel. Természetesen érintjük a
klímaváltozás tudományos és társadalmi aspektusait, és annak
veszélyeit.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page