Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] érettségi

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] érettségi


Chronological Thread 
  • From: Nagy László <nlacap AT freemail.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>, Éva Moróné Tapody <tapodyeva AT gmail.com>
  • Subject: [Fizinfo] érettségi
  • Date: Thu, 20 May 2010 06:35:52 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Középszintű irásbeli fizika érettségin jó pár "beugrató" kérdés volt, ami szerintem ilyen helszetben elég szemétség:
Próbáld meg először kitölteni, utána ézd meg a megoldást:

2. Egy edényben lévő jégre vizet öntünk. Mi lehet az edényben az egyensúly beállta után?

A) A jég biztosan megolvad, az edényben csak víz lesz.
B) Lehet, hogy csak jég lesz az edényben.
C) Az edényben csak kétfázisú rendszer alakulhat ki: víz és jég keveréke.

5. Arisztid és Tasziló egy sétabot alakú nyalókát vesznek közösen. Ezt szeretnék egyenlően elosztani, ezért az ábra szerint fellógatva kiegyensúlyozzák, azaz megkeresik azt a pontot a nyalókán, ahol felfüggesztve pontosan vízszintesen lesz a nyalóka egyenes része. Ezután a nyalókát a felfüggesztési pontnál törik el.
Igazságosan osztották-e el a nyalókát?
A) Igen, mert a két nyalókadarab pontosan egyenlő tömegű.
B) Nem, mert a nyalóka görbe részének nagyobb a tömege.
C) Nem, mert a nyalóka egyenes részének nagyobb a tömege.

7. Két, különböző anyagból készült drót hőmérsékletét egyaránt 20 °C-kal megnöveljük. Melyik drót tágul jobban?
A) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelyiknek kezdeti hőmérséklete magasabb.
B) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelyik nagyobb hőtágulási együtthatójú anyagból készült.
C) Kevés információ áll rendelkezésre a kérdés eldöntéséhez.

8. Egy adott időpillanatban 1000 darab radioaktív atommagunk van. Egy óra alatt 500 atommag elbomlik. Mit állíthatunk az anyag felezési idejéről?
A) A felezési idő biztosan pontosan 1 óra.
B) A felezési idő biztosan több mint 1 óra.
C) A felezési idő nem állapítható meg 100%-os pontossággal.

10. Egy rugó nyújtatlan állapotból való 5 cm-es megnyújtásához 20 J energiára van szükség. Mennyi energia kell a rugó 5 cm-ről 10 cm-re nyújtásához?
A) Kevesebb mint 20 J energia kell.
B) Pontosan 20 J energia kell.
C) Több mint 20 J energia kell.


Megjegyzéseim:
2. egy stressz helyzetben jobb lenne kizárható lehetőségeket inkább adni.
5. vagy látja az ábrán vagy nem
7. ha nem olvassa végig az ember könnyen rossz választ jelöl, mert a "hőtágulási együttható" becsapós
8. Ezt nem értem, feladatban nem szokott mérési hiba szerepelni
10. megint beugratós kérdés, ami szintén nem egészen idevaló.


Megoldás útmutató szerint.

2. B
5. B
6. A
7. C
8. C
10. C
Viszlát
Nagy László

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page