Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD hallgatót kere?==?ISO-8859-2?Q?sünk

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD hallgatót kere?==?ISO-8859-2?Q?sünk


Chronological Thread 
  • From: "Toke Csaba" <tcsaba AT gamma.ttk.pte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD hallgatót kere?==?ISO-8859-2?Q?sünk
  • Date: Thu, 29 Apr 2010 12:43:49 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák,

Szeretném megkérni önöket, ha ismernek olyan végzős diákot,
akit az alábbi téma érdekelhet, juttassák el hozzá a következő
információt.

-------
Frakcionális kvantum Hall effektus PhD témakiírás

A kvantum Hall effektus kétdimenziós vezetőrendszerekben megfigyelhető
makroszkopikus kvantumjelenség, melynek lényege, hogy a merőleges mágneses
térbe helyezett kétdimenziós vezetőrendszer bizonyos paraméterértékeknél
összenyomhatatlan folyadékként, azaz tulajdonképpen szigetelőként viselkedik.
Ez számos érdekes kísérlet és méréstechnikai eljárás alapja. Hasonlóan a
szupravezetéshez és a szuperfolyékonysághoz, a kvantum Hall effektus a
kvantummechanikai korrelációk makroszkopikus megnyilvánulása. A frakcionális
kvantum Hall effektus ezen belül speciális, mivel olyan esetben lép fel,
amelyben az egyrészecskés magyarázatok csődöt mondanak; ezen effektus
kizárólag az elektronok közötti kölcsönhatás és szubtilis korrelációk
figyelembe vételével érthető meg. A frakcionális kvantum Hall effektus
kutatása az elmúlt két és fél évtizedben új fogalmak és módszerek sorával
gazdagította az elméleti fizikát.
A frakcionális kvantum Hall rendszerek fizikájában számos elméleti
probléma még tisztázásra vár, mint pl. a második Landau nívón fellépő
állapotok (5/2, 12/5, 7/3, 8/3) természete; nemábeli állapotok
fellépésének lehetősége; ábeli és nemábeli állapotok közötti Kvantum
fázisátmenetek lehetősége; frakcionális kvantum Hall állapotok anizotróp
rendszerekben; szokatlan, páros betöltési számnál (1/2, 1/4);
frakcionális kvantum Hall effektus grafénban; perem menti állapotok
természete. A PhD hallgató e kérdések vizsgálatába kapcsolódnék be.
A munka kvantummechnikai ismeretek mellett numerikus módszerek
alkalmazásában szerzett gyakorlatot kíván.

További információk:

http://physics.ttk.pte.hu/tokecs/fqhe/
http://fizphd.ttk.pte.hu/

-------

Köszönettel,

Tőke Csaba

--
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (http://www.ttk.pte.hu.)
  • [Fizinfo] PhD hallgatót kere?==?ISO-8859-2?Q?sünk, Toke Csaba, 04/29/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page