Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Numerikus Módszerek Szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Numerikus Módszerek Szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Károlyi György <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Numerikus Módszerek Szeminárium
  • Date: Sun, 25 Apr 2010 17:16:18 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

--------------------
M E G H Í V Ó
--------------------


a BME Matematika Intézetének Analízis Tanszéke által szervezett
Numerikus módszerek szeminárium
következő előadására.
Az előadás ideje: április 28. (szerda), 14:15, helye: H.306.

--------------------

Horváth Tamás
(Széchenyi István Egyetem, Matematika és Számítástudomány Tanszék)

A COMSOL programcsomag és felhasználása tüzelőanyag-cella modellezésre
Napjainkban több differenciálegyenlet megoldó programcsomag létezik, ezek
egyikét a COMSOL-t (korábbi nevén FEMLAB) szeretnénk bemutatni egy egyszerű
fizikai modell segítségével. Ezt követően az általunk fejlesztett
tüzelőanyag-cella modellt szeretnénk ismertetni, melyben egyszerre több
fizikai jelenséget modellezünk (Navier-Stokes illetve Darcy áramlások,
vezető közeg). A modellezéssel az elsődleges célunk a cella körüli áramlási
csatornák minél jobb kialakítása.

--------------------
A szeminárium további előadásaival kapcsolatban látogasson el a szeminárium
honlapjára: http://math.bme.hu/~rhorvath/nmsz/
--------------------
Minden érdeklődőt szívesen látunk.
Tisztelettel:
Horváth Róbert
szemináriumvezető
  • [Fizinfo] Numerikus Módszerek Szeminárium, Károlyi György, 04/25/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page