Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes -- Pothoczki Szilvia

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] PhD vedes -- Pothoczki Szilvia


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Mihaly <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes -- Pothoczki Szilvia
  • Date: Fri, 26 Feb 2010 14:08:58 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


M E G H Í V Ó

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki

Pothoczki Szilvia

„Molekuláris folyadékok szerkezetének vizsgálata diffrakciós módszerekkel és számítógépes szimulációval”

című doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:

2010. március 5. (péntek) 10 óra 15 perc

Budapest, Mûegyetem rkp. 3.
BME K épület, 2. emelet 264.

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetők a
BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/

----------------------------------------------------------------------------
G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/  • [Fizinfo] PhD vedes -- Pothoczki Szilvia, Gyorgy Mihaly, 02/26/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page