Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Tompa Kalman

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Tompa Kalman


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Tompa Kalman
  • Date: Wed, 24 Feb 2010 07:15:01 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

TOMPA KÁLMÁN (MTA SZFKI):
"Határvidéken"

Idõpont: 2010. március 02. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Hartmann Péter

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Tompa Kalman, Szeminarium koordinator, 02/24/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page