Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA KTM CsKI szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA KTM CsKI szeminarium


Chronological Thread 
  • From: holl AT konkoly.hu (Andras Holl)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MTA KTM CsKI szeminarium
  • Date: Wed, 27 Jan 2010 15:38:10 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghivó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Cím: "Halvány rádióforrások megfigyelése ûr-VLBI technikával"

Elõadó: Frey Sándor (FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium)

Kivonat:

A második generációs japán rádió-interferométeres mesterséges hold, a
2013-ban felbocsátani tervezett ASTRO-G készítõi azt a célt tûzték ki
maguk elé, hogy az új ûr-VLBI rendszer szögfelbontását és érzékenységét
is egy nagyságrenddel javítják a korábbiakhoz képest. Mindezt hogyan
lehet elérni? Az elõadásban bemutatom az ASTRO-G mûhold tervezett
paramétereit, pályáját, s kitérek azokra a technikai kihívásokra és
trükkökre, amelyekre a fenti cél eléréséhez szükség lesz. Mint látni
fogjuk, ezek némelyike nem is egyszerû! Szó lesz arról, hogy miképpen
lehetne fényes, kompakt, közeli fáziskalibrátorokat használni a
halványabb rádióforrások megfigyeléséhez. Amíg a földi VLBI esetén ez ma
már rutintechnika, a mûholdat nem könnyû a kellõ gyorsasággal és
pontossággal átállítani egy-egy új célpontra. Hogyan szeretnék ezt
megoldani, s mi történik, ha mégsem sikerül? Egy erre az esetre is
vonatkozó - igaz, csak korlátozott mértékben alkalmazható - mentõ
ötletet ismertetek.

Az elõadás idõpontja: 2010. február 4, csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Patkós László s.k.

  • [Fizinfo] MTA KTM CsKI szeminarium, Andras Holl, 01/27/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page