Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Kadar a Casimir-kiserletekrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] KRFT tea: Kadar a Casimir-kiserletekrol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Kadar a Casimir-kiserletekrol
  • Date: Fri, 20 Nov 2009 14:49:57 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájáraKádár György (MFA):

A Casimir erő: kísérletek, mérések


A Casimir-erőt először a holland elméleti fizikus, Hendrik Casimir
jósolta meg 1948-ban és Steve Lamoreaux mérése igazolta 1995-ben.
Két párhuzamos tökéletesen tükröző fémfelület az elektromágneses
terekre olyan peremfeltételeket szab, hogy a kvantumelektrodinamikai
vákuum null-ponti energia módus-sűrűségének térbeli eloszlása
átrendeződik a kívül eső térrészhez képest, így a fémfelületek
között sugárnyomás szerűen vonzó erőhatást hoz létre. Ez lesz a
legjelentősebb erő semleges testek között 100 nm-nél kisebb távolság
esetén. Az előadásban szó lesz a "semmiből", a QED vákuumból származó
"valami", a vonzó Casimir erő eredetéről röviden, és néhány kísérleti
munkáról, amelyek ennek az erőnek a hatását vizsgálták.

Az előadás kezdete: november 24-én, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Kadar a Casimir-kiserletekrol, Geszti Tamás, 11/20/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page