Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] rendhagyo fizika- es kemiaora Veszpremben

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] rendhagyo fizika- es kemiaora Veszpremben


Chronological Thread 
  • From: Gurin Peter <gurin AT almos.uni-pannon.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] rendhagyo fizika- es kemiaora Veszpremben
  • Date: Wed, 28 Oct 2009 20:35:04 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Lista!

Október 30-án (péntek) este 19:00 órai kezdettel a Pannon Egyetem Mérnöki Kara és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Veszprem Megyei csoportjának közös szervezésében kerül sor egy szó szerint szikrázóan látványos (több méteres szikrákra kell gondolni), millió voltos koronakisüléseket bemutató kísérleti estre "Rendhagyó fizika- és kémiaóra" címmel. (Lásd a mellékelt plakátot!) Minden érdeklõdõt szeretettel várunk Veszprémben az egyetem Polinszky-termében. (Más néven Auditórium Maximum, Wartha Vince u.
1., O épület.) A fõ attrakciót jelentõ koronakisülések mellett különbözõ
gázokat láthatunk majd különbözõ színekben világítani, és még sok látványos fizikai ill. kémiai jelenséggel találkozhatunk, ismerkedhetünk. Mindezt azért, hogy bemutassuk és kézzelfogható közelségbe hozzuk a
természettudományokat, kapcsolatot teremtsünk a mindennapi tapasztalatok ésa tudományos szemlélet között.

Gurin Peter

Attachment: plakat.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] rendhagyo fizika- es kemiaora Veszpremben, Gurin Peter, 10/28/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page