Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Felhívás: Fermi fiatal kutatói díj (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Felhívás: Fermi fiatal kutatói díj (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Kiraly Peterne <kiraly AT mail.kfki.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Felhívás: Fermi fiatal kutatói díj (fwd)
  • Date: Fri, 23 Oct 2009 23:34:59 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 22 Oct 2009 13:37:30 +0200
From: Pázmándi Tamás
<pazmandi AT aeki.kfki.hu>
To:
kiraly AT mail.kfki.hu
Subject: Felhívás: Fermi fiatal kutatói díj

-------------------------

Pályázati felhívás a Fermi fiatal kutatói díjra az atomenergetika területén elért kiemelkedő eredmények elismerésére

Az Olasz Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége díjat alapított Fermi fiatal kutatói díj néven, amelyet a Magyar Nukleáris Társaság elnöksége által választott kuratórium ítél oda.

A pályázat célja:

Tehetséges fiatal kutatók kiemelkedő eredményeinek elismerése és jövőbeli kutatómunkájának támogatása, valamint eredményeik széles körben történő megismertetése, ezáltal a fiatal kutatók ösztönzése.

Szakterület:
Atomenergetika (nukleáris energetika, nukleáris biztonság, reaktorfizika, termohidraulika, radioaktív hulladékok kezelése, sugárvédelem, környezetvédelem).

Részvételi feltétel:

A díjra pályázhat mindenki, aki
- a pályázat évében 38. életévet nem töltötte még be,
- magyar állampolgárságú vagy Magyarországon dolgozik,
- műszaki vagy természettudományi egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezik,
- érvényes pályázatot nyújtott be a megadott határidőig,
- díjazás esetén vállalja a Magyar Nukleáris Társaság ünnepi közgyűlésén (2009. december 4-én délután, Budapesten) előadás tartását.

Beadási határidő: 2009. november 14. 20:00 óra.

A díj összege: 1000 USD

A pályázat meghirdetése:

A pályázatról a Magyar Nukleáris Társaság (továbbiakban társaság) titkára e-mailben értesíti a társaság tagjait és közzéteszi azt elektronikus információs csatornákon, azaz a nukinfo-n és a fizinfo-n.


Pályázás módja:

1. A pályázat alapja egy maximum három oldal terjedelmű magyar és angol nyelvű dolgozat, amelyben a pályázó leírja azon saját eredményeit, amelyekkel pályázik.A pályázathoz mellékelhet terjedelmi korlát nélkül bármit, ami megítélése szerint segít a pályázat elbírálásában, így elsősorban tudományos cikket vagy cikkeket, doktori disszertációt, esetleg szabadalmi leírást. E melléklet nem kötelező. Ha a pályázó kollektív munkában érte el eredményeit, a saját eredményeket kell a pályázatban feltüntetnie, ilyen esetben a mellékelt cikkben, szabadalomban meg kell jelölni, hogy mi a pályázó és mi a társszerzők eredménye.
2. A pályázónak mellékelnie kell egy rövid, maximum fél oldal terjedelmű szakmai önéletrajzot magyar és angol vagy olasz nyelven, valamint dolgozatának legfeljebb egy oldalas angol vagy olasz nyelvű kivonatát.
3. A pályázó meg kell jelöljön egy referens személyt, aki szakmai információt adhat a bizottságnak tevékenyégéről. Referensként célszerű ismert személyiséget megadni.
4. A pályázatot a társaság elnökének kell benyújtani e-mailben (pazmandi (at) aeki (pont) kfki (pont) hu). A pályázat beérkezéséről minden esetben visszajelzést küldünk. Amennyiben nem érkezik visszajelzés, a pályázat nem érkezett be. A pályázat három Word-ben készített fájlt kell tartalmazzon, az első a dolgozatot (max. 3 oldal), a második a két szakmai önéletrajzot (max. fél-fél oldal) a harmadik az idegen nyelvű kivonatot (max. egy oldal). A nem kötelező mellékleteket vagy a pályázattal együtt elektronikusan kell beküldeni, vagy a társaság postacímére: Országos Atomenergia Hivatal, 1539 Bp., Pf.: 676., Silye Juditnak, a társaság titkárának címezve kell elküldeni.

A pályázat elbírálása

A pályázatokat az Olasz Nagykövetség kérésére a társaság elnöksége által felkért kuratórium bírálja el. Az elbírálás alapja a dolgozat és az idegen nyelvű kivonat. Ezeket a kuratórium minden tagja e-mailben a társaság elnökétől megkapja. A postán beküldött mellékletek minden kuratóriumi tag rendelkezésére állnak, de azokat a társaság elnöke csak akkor adja át betekintésre, ha azt tőle kérik. A kuratórium tagjai szükség esetén felvehetik a kapcsolatot a megadott referencia személyekkel, ám ez nem kötelező. A kuratórium tagjainak legalább két hét áll rendelkezésükre a bírálatra.Minden tag sorrendet állít fel a dolgozatok között. A bírálati határidő eltelte után a kuratórium elnöke megállapítja a nyertes személyét. Amennyiben a kuratórium elnöke úgy dönt, hogy a nyertes személye nem állapítható meg egyértelműen, úgy a kuratóriumot összehívja. Ebben az esetben a kuratórium ülése dönt a nyertes személyéről. A társaság elnöke a kuratóriumi ülést követő három munkanapon belül, legkésőbb a egy héttel a közgyűlést megelőzően a nyertest e-mailben értesíti és felkéri, hogy a díj átadását követően 15 perces előadásban ismertesse díjazott tevékenységét.

A díj kiosztása

A Fermi fiatal kutatói díjat a Magyar Nukleáris Társaság ünnepi közgyűlésén (2009. december 4., Budapest) adjuk át. A díj átadását követően a díjazott 15 perces előadásban számol be munkájáról.
  • [Fizinfo] Felhívás: Fermi fiatal kutatói díj (fwd), Kiraly Peterne, 10/23/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page