Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ElmFiz szeminarium Szeged

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ElmFiz szeminarium Szeged


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Benedict <benedict AT physx.u-szeged.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ElmFiz szeminarium Szeged
  • Date: Wed, 21 Oct 2009 16:33:58 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ


A SzTE Elméleti Fizikai Tanszék
Szemináriumára
Előadó:
Horváth Dezsõ
SzTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Cím: Frontinstabilitás autokatalitikus kémiai reakciókban


Idõpont: 2009. október 22. (csütörtök) 10 óra !!
Hely: Szeged, Tisza L. krt 84-86. Elm. Fiz. tanterem


Minden érdeklõdõt szívesen látunk.

Benedict Mihály

Kivonat

Oldatokban végbemenõ bizonyos kémiai reakciók során kialakuló
struktúrákat (koncentrációeloszlásokat) és azok térbeli ésidõbeli
instabilitását vizsgáljuk. Ezek közül az egyszer autokatalitikus reakciófrontokban a transzportfolyamatok hatására kialakuló laterális,
azaz a front haladási irányára merõleges, instabilitást mutatjukbe.
A diffúzió, az ionmigráció és a konvekció által vezérelt instabilitások a csoportunk elméleti és kísérleti munkáinak az eredményein keresztül
kerülnek szemléltetésre.


  • [Fizinfo] ElmFiz szeminarium Szeged, Mihaly Benedict, 10/21/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page