Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Varga-Haszonits a portfoliorol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Varga-Haszonits a portfoliorol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Varga-Haszonits a portfoliorol
  • Date: Mon, 12 Oct 2009 09:45:31 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájáraVarga-Haszonits István
(Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft):

Portfólióválasztás véges mintán és a replika módszer

A portfólióválasztás, amely lényegében egy sokváltozós, feltételes
optimalizációs probléma, a pénzügyi elmélet egyik alapfeladata. A
célfüggvény, illetve a mellékfeltételek alakja az alkalmazott kockázati
mértéktől és a pénzügyi szabályázási környezettől függően igen változatos
lehet. A portfólió-optimalizációval kapcsolatos fő probléma, hogy a
célfüggvény egyes paramétereit (pl. várható értékek, kovarianciák) csak
múltbeli megfigyelésekből tudjuk becsülni, így fontos kérdés, hogy a
becsült paraméterekkel felírt problémának van-e megoldása, és ha igen,
akkor az milyen jól közelíti a valódi megoldást. A fizika határterületein
igen gyakran alkalmazott tény, hogy a többváltozós optimalizációs feladatok
megoldásai általában előállíthatók egy megfelelően választott statisztikus
fizikai modell zérus hőmérsékletű limeszeként. Nincs ez másképpen a
portfólióválasztási modellekkel sem, ahol ráadásul a modellparaméterek
-- azaz csatolási állandók -- egy része véletlen változó. A véletlen
paraméterű optimalizációs modellek megoldása nem egyszerű feladat,
de amint látni fogjuk, a rendezetlen rendszerek elméletében kifejlesztett
replika-módszerrel igen hatékonyan tanulmányozhatjuk a véges mintán t
örténő portfólióválasztási modelljét is.

Az előadás kezdete: október 13-án, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Varga-Haszonits a portfoliorol, Geszti Tamás, 10/12/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page