Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Thu, 08 Oct 2009 18:02:16 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

****************************
Új helyszín: -1.63 sz. terem
****************************

2009. október 14, szerda 11 óra

Szolnoki Attila
KFKI - MFA


"A morális magatartás terjedése önzõ szereplõk között"

Az evolúciós játékelmélet egyik legfontosabb célkitûzése annak
a megértése, hogy milyen körülmények között maradhat fenn, illetve
terjedhet el az egyéni szinten kudarcra itélt együttmûködõ magatartás.
Néhány példán keresztül az elõadás áttekinti az utóbbi évek fontosabb
eredményeit illetve törekszik felvázolni a lehetséges új irányokat is.


1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1A, Északi tömb
-1.63 terem

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #  • [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium, StatFizSzeminar, 10/08/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page