Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kutatók Éjszakája 2009 szeptember 25

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kutatók Éjszakája 2009 szeptember 25


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, tanforum AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Kutatók Éjszakája 2009 szeptember 25
  • Date: Thu, 24 Sep 2009 13:37:27 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Fizinfó és Tanfórum olvasók!

A tegnapi meghívóból kimaradt a dátum.
Valószínu", hogy azért, mert a kutatók éjszakája mindíg az év utolsó péntekén van.

Härtlein Károly

------------------------------------------------------------------------
Meghívó! (dátummal kiegészítve)

Szeretettel várjuk az érdeklo"do"ket a Kutatók Éjszakáján a Mu"egyetem Fizikai Intézetébe.

Semmi varázslat, csak fizika címu" elo"adásra

1111. Budapest XI.ker. Budafoki út 8.
BME F épület 29 nagyelo"adó
http://szkeptikus.bme.hu/2009/map.gif

*2009. szeptember 25. (péntek)*
18:00-19:45

A természettudományoktól, így a fizikától, való elfordulás világméretu" jelenség. Ennek egyik lehetséges oka az, hogy az utóbbi évtizedekben a Fizika tantárgy óraszáma drasztikusan lecsökkent a közoktatásban. Napjainkra a tudományos ismeretterjesztés szinte teljesen eltu"nt a médiából, pedig a közgondolkodás formálásában meghatározó szerepe van. Így a felnövekvo" nemzedéknek nem sok esélye van arra, hogy fejében modern, természettudományos világképpel kezdje a tudás alapú társadalom tovább építését.

A kísérletezésnek nagyon fontos szerepe van a természettudományos szemlélet megalapozásában. Ebben a két órában az intézetünkben bemutatható kísérletekbo"l válogatunk, azt szeretnénk megmutatni, hogy a fizika mennyire szövi át a mindennapjainkat, és ezzel rávilágítani a fizika tudás-tanulás fontosságára.

A Kutatók Éjszakáját a Mu"egyetem Fizikai Intézetében hagyományainkhoz híven fizikai kísérletekkel töltjük. Idén is lesznek vendégeink:

-- Dr. Jeszenszky Sándor, a fizika és az elektrotechnika történetének egy nagy fejezetét és annak figyelemreméltó gondolatait mutatja be. Áttekintjük a Coulombtól Marconiig tartó ido"szak kísérleteit és az azokból kinövo" elméletet.

-- Dr. Boross Norberttel pedig arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan legyünk energiatakarékosak, mit kell tennünk, hogy eközben a környezetünket megóvjuk.

A nagyelo"adónkban idén matematika és kémia elo"adásokat is megtekinthetnek látogatóink.

BME F épület 29 nagyelo"adó

16:00-16:45 A prímszámok világa
17:00-17:45 A káosz matematikája
18:00-19:45 Semmi varázslat, csak fizika
20:30-21:10 A kémia szépségei

Härtlein Károly


  • [Fizinfo] Kutatók Éjszakája 2009 szeptember 25, Härtlein Károly, 09/24/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page