Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szeminarium idopont valtozas

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szeminarium idopont valtozas


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Szeminarium idopont valtozas
  • Date: Mon, 21 Sep 2009 10:57:18 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
FIGYELEM! IDÕPONT VÁLTOZÁS!
A szeminárium az eredetileg meghirdetett idõpontnál
fél órával elõbb kezdõdik


Meghivó

az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Sódorné Bognár Zsófia

Cím: "Egy A típusú fehér törpe csillag pulzációjának vizsgálata"

Kivonat:
A csillagfejlõdés végállapotát jelentõ fehér törpéket a HRD fehér törpe
hûlési sávján különbözõ instabilitási sávokban is megtalálhatjuk, ahol
nemradiális g-módusú pulzációt mutatnak. Pulzáló fehér törpék esetében
általában nagyszámú gerjesztett módus megfigyelésére van lehetõség, így a
csillagbelsõkben uralkodó viszonyok megismeréséhez felhasználhatjuk az
asztroszeizmológia eszköztárát.

Elõadásomban a KUV 02464+3239 ZZ Ceti csillagról piszkéstetõi méréseink
alapján kapott eredményeinket ismertetem. A teljes észlelési szezont
átfogó anyag feldolgozásával a frekvencia-analízis során a pulzációs
módusok amplitúdójában hetes idõskálán zajló jelentõs változásokat
mutattunk ki. Modell-gridet építettünk fel a White Dwarf Evolution Code
(WDEC; Bischoff-Kim, Montgomery & Winget 2008, ApJ, 675, 1512)
használatával. A kiválasztott modellek segítségével megszorításokat adtunk
a csillag hidrogén- és hélium-rétegének tömegére, asztroszeizmológiai
parallaxis értéket határoztunk meg és megvizsgáltuk az ún. befogott
módusok jelenlétének lehetõségét is. Vizsgálataink megmutatták, hogy a
csillag pulzációjában jelentõs szerepük van a nemlineáris effektusoknak
is.

Az elõadás idõpontja: 2009. szeptember 24, csütörtök 13:30 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Patkós László s.k.


  • [Fizinfo] Szeminarium idopont valtozas, Kalman Belane, 09/21/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page