Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Lichtenberger a szferak zenejerol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Lichtenberger a szferak zenejerol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Lichtenberger a szferak zenejerol
  • Date: Fri, 18 Sep 2009 17:08:24 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájáraLichtenberger János (ELTE Űrkutatási Csoport):

A szférák zenéje és az űr-időjárás


Milyen szerepet játszanak az űrídőjárási folyamatokban a villámok
és az általuk keltett rádióhullámok?

Az előadás kezdete: szeptember 22-én, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Lichtenberger a szferak zenejerol, Geszti Tamás, 09/18/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page