Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MEGHÍVÓ: Kárpáti Attila PhD védése, PTE Fizika Doktori Iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MEGHÍVÓ: Kárpáti Attila PhD védése, PTE Fizika Doktori Iskola


Chronological Thread 
  • From: "Dr. Matyas Koniorczyk" <kmatyas AT optics.szfki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MEGHÍVÓ: Kárpáti Attila PhD védése, PTE Fizika Doktori Iskola
  • Date: Wed, 26 Aug 2009 12:35:44 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: MTA SZFKI

MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Fizika Doktori Iskola

nyilvános vitára tűzte ki

Kárpáti Attila:
Konstruktív dekoherencia kvantumrendszerekben

című doktori (PhD) értekezését. A nyilvános vita (védés) időpontja, helyszíne:

2009. augusztus 28. (péntek) 11:00 óra,
PTE TTK, Jeges Károly Terem.
(7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)

A disszertáció, valamint az értekezés tézisei magyar és angol nyelven
megtalálhatók a Fizika Doktori Iskola honlapján (http://fizphd.ttk.pte.hu/),
illetve a Fizikai Intézet titkárságán.

Dr. Koniorczyk Mátyás
adjunktus
a PTE TTK FizDI titkára
--
Dr. Matyas Koniorczyk
http://rail.ttk.pte.hu/kmatyas
  • [Fizinfo] MEGHÍVÓ: Kárpáti Attila PhD védése, PTE Fizika Doktori Iskola, Dr. Matyas Koniorczyk, 08/26/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page