Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Annyí az!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Annyí az!


Chronological Thread 
  • From: Varga Péter <vargap AT mfa.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Annyí az!
  • Date: Tue, 23 Jun 2009 09:46:20 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Gábor!

Állapodjunk meg abban, hogy 534 K hőmérsékletű levegő nagyon keveset sugároz. Lásd Kirchoff sugárzási törvényét.

A cserépkályha MELLETT nagyon jó tartózkodni. A tetejére is másztál? Egyébként falusi kemencékre felkapaszkodtak a gyerekek (láttam), pedig a padka kényelmesebb.

Amii a villanyrezsót illeti: Mérd meg, mennyi ideig tudod a tenyered a rezsó felett 5 cm-re tartani, és mennyi ideig, ugyanabban a távolságban mellette.

Egyébként, hogy mi mindenre kell vigyázni: 200 K hőmérsékletű fekete test sugárzását is mérte Pringsheim és Kurlbaum 1900-ban, amikor a Wien féle sugárzási törvényt megcáfolták. Ott persze a sugárzó nem melegítette, hanem hűtötte a szobában elhelyezett sugárzásmérő bolométert. Arról, hogy ne a levegő áramlása hozza létre az energiatranszportot, szelektíven, 52 mikron hullámhosszon reflektáló tükörrendszer gondokodott.
Varga Péter


  • [Fizinfo] Annyí az!, Varga Péter, 06/23/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page