Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, június 19. péntek

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, június 19. péntek


Chronological Thread 
  • From: Fodor Gyula <gfodor AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, június 19. péntek
  • Date: Mon, 15 Jun 2009 10:57:00 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk

Ádám Péter
(MTA SZFKI)

"A természettudományos közoktatás fejlesztése
- tervek, eredmények, feladatok"

címmel tartandó szemináriumára.


Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2009. június 19. péntek du 14.00 óra

Kivonatos ismertetés:

Az előadás összefoglalja a természettudományos közoktatás fejlesztésével kapcsolatban az elmúlt másfél évben különböző szervezetekben, bizottságokban, szakmai közösségekben végzett munka eredményeit, áttekinti a kidolgozott javaslatokat, ismerteti a jelenlegi helyzetet jellemző fontosabb mutatókat és ezek várható alakulását.
Részletesen ismertetésre kerül néhány, a javaslatok hatását vizsgáló elemzés, amely az Országos Köznevelési Tanács által létrehozott, a természettudományos közoktatás helyzetét vizsgáló bizottságban készült, és az interneten elérhető dokumentumokban részletesen nem szerepel. Bemutatásra kerülnek az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a természettudományos oktatás megújítására vonatkozó javaslatai, és a tervezett további lépések.
Az előadás kitér a javaslatok megvalósítása során a felsőoktatásra háruló feladatokra, a közoktatási fejlesztésekhez illeszkedő, a felsőoktatásra vonatkozó lehetséges fejlesztési javaslatokra is.


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Fodor Gyula

  • [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, június 19. péntek, Fodor Gyula, 06/15/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page