Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] allas

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] allas


Chronological Thread 
  • From: Gurin Peter <gurin AT almos.vein.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] allas
  • Date: Tue, 2 Jun 2009 14:52:29 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Kollégák!

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara pályázatot hirdet tanársegédi állás
betöltésére a Fizika Tanszéken. A kinevezett egyetemi tanársegéd feladata
fizika szemináriumok, fizika, elektronika és mechatronika laboratóriumi
gyakorlatok vezetése, valamint részvétel a Fizika Tanszék profiljának
megfelelõ kutató-fejlesztõ munkában. A pályázó rendelkezzék szakirányú
(fizikus, mérnök-fizikus, villamosmérnök) egyetemi végzettséggel és
legalább egy idegen nyelvbõl középfokú komplex nyelvvizsgával. (PhD
fokozattal rendelkezõ jelölt a pályázat elbírálása szempontjából elõnyt
élvez.) Érdeklõdni Szalai István tanszékvezetõnél lehet a
szalai AT almos.vein.hu
e-mail címen vagy a (88) 624-251 telefonszámon.
Határidõ: 2009. június 15.
  • [Fizinfo] allas, Gurin Peter, 06/02/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page