Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Astronomy and Civilization konferencia

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Astronomy and Civilization konferencia


Chronological Thread 
  • From: Grandpierre Atilla <grandp AT iif.hu>
  • To: fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Astronomy and Civilization konferencia
  • Date: Thu, 28 May 2009 19:22:34 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

„Astronomy and Civilization” címmel 2009 augusztus 10-13 között Budapesten,
az ELTÉ-n nemzetközi tudományos konferenciát rendez az MTA Csillagászati
Kutatóintézete, az ELTE és az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat. A konferencia
a Csillagászat Nemzetközi Éve 2009 rendezvénysorozatához kapcsolódva a
csillagászat, a tudomány és a civilizáció összefüggéseit vizsgálja.
Mottója: "A szellemi szint minden korszakban alkalmazkodott a
Világmindenségről
általánosan elfogadott elméletekhez." (Paul Couderc: A csillagászat története,
1964, 8). Jövőnk alapja a Világegyetem minél teljesebb és mélyrehatóbb
megismerése.
Tény, hogy a csillagászat a legrégibb és legalapvetőbb tudomány, és hogy
mindig
is alapvető jelentőségű volt a többi alaptudomány fejlődése számára, sőt még
alkalmazásai is rendkívül széleskörűek. A csillagászat felismerései és
megfigyelései alapvető következményekkel járnak a tudomány, a filozófia,
a kultúra és a világegyetem egyetemes fogalma számára. A tudományos világkép
mondja meg, melyek a fontos kérdések, és hogyan lehet ezekre választ találni.
A tudományos világkép végső alapja pedig maga a kimeríthetetlen Világegyetem.
A konferencia célja, hogy felhívja a figyelmet a csillagászat, a
természettudomány és a civilizáció jövőjének kapcsolatára, elsősorban a
csillagászat alapvető szerepére civilizációnk kifejlődésében és jövőjének
meghatározásában. Ezt a célt szolgálják a tudomány nagy kérdéseit, illetve
a csillagászat, a filozófia, a művészet és a vallás kapcsolatát megvilágító
plenáris előadások és ezek gyümölcsöző párosítása a fizika, biológia,
asztrobiológia, komplexitás-tudomány specialistáinak miniszimpóziumaival.
A konferencia honlapja:
http://www.konkoly.hu/AC2009/

A konferencia angol nyelvű. A magyar résztvevők kedvezményes
regisztrációs költségben részesülhetnek.

Üdvözlettel:

Grandpierre Attila
A konferencia szervezőbizottságának társelnöke
  • [Fizinfo] Astronomy and Civilization konferencia, Grandpierre Atilla, 05/28/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page