Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MFA Nyari Iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MFA Nyari Iskola


Chronological Thread 
  • From: "Gambar Katalin" <gakat AT tvn.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MFA Nyari Iskola
  • Date: Wed, 29 Apr 2009 21:08:48 +0200 (CEST)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tanuljunk egymástól! - Az MFA Nyári Iskola újra megnyitja kapuit!

Jelentkezni e-mail-ben lehet
(nyariiskola AT mfa.kfki.hu),
legkésőbb 2009. június 1-ig.

A jelentkezett diákok közül egy bizottság fogja kiválasztani azt a
legszerencsésebb
20-at, akik a felkínált 22 tudományos téma közül bekapcsolódhatnak
egybe-egybe.
Részletek : http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/

Szórólap:
http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/Tanuljunk_egymastol!_2009.pdf
----------------------------------------------------------------------------------
TVN.HU E-Mail Security MX - Bízza ránk levelezésének szűrését.
http://www.tvnkft.hu/MX/

  • [Fizinfo] MFA Nyari Iskola, Gambar Katalin, 04/29/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page