Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Emlekezteto: Statisztikus Fizikai Nap 2009. aprilis 16.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Emlekezteto: Statisztikus Fizikai Nap 2009. aprilis 16.


Chronological Thread 
  • From: "Ferenc Kun" <feri AT dtp.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Emlekezteto: Statisztikus Fizikai Nap 2009. aprilis 16.
  • Date: Thu, 19 Mar 2009 17:26:53 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kolléga!

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Statisztikus Fizikai Bizottsága és az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Statisztikus Fizikai Szakcsoportja 2009-ben is
megszervezi a hagyományos Statisztikus Fizikai Napot, amelynek célja,
hogy áttekintést nyújtson a hazai statisztikus fizikai kutatásokról.

Szívesen látunk minden érdekl&#337;d&#337;t és várjuk a jelentkez&#337;ket,
akik rövid,
5-10 perces el&#337;adások keretében mutathatják be eredményeiket.

Ebben az évben két hosszabb, áttekint&#337; jelleg&#369; el&#337;adást
tervezünk
a reggeli és a délutáni blokk elején:

George Haller (MIT): Where do Small Particles Go in Fluid Flows?

Jánosi Imre (ELTE): Reanalízis és klimakutatás: a villámok statisztikájától
a szélenergia potenciál becsléséig

Id&#337;pont: 2009. április 16. csütörtök, de. 10-t&#337;l du. 4-ig.

Helyszín: MTA Székház, Kisterem

B&#337;vebb információ és regisztráció a http://www.phys.unideb.hu/statfiznap
web-oldalon található. Kérjük továbbitsa ezt a levelet érdekl&#337;d&#337;
kollégáinak is.

Üdvözlettel,
a szervez&#337;k nevében

Vattay Gábor Kun Ferenc
az MTA Stat. Fiz. az MTA Stat. Fiz.
Bizottság Elnöke Bizottság Titkára

  • [Fizinfo] Emlekezteto: Statisztikus Fizikai Nap 2009. aprilis 16., Ferenc Kun, 03/19/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page