Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Karolyi Gyorgy <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium
  • Date: Tue, 17 Mar 2009 10:33:49 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és

a BME Műszaki Mechanikai Tanszék

által közösen szervezett Mechanika szeminárium következő előadására

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Horváth Róbert

(BME Matematikai Intézet)

Operátorszeletelési eljárás és alkalmazásai

2009. március 20. péntek, 10.30 óra

(ELTÉR A MEGSZOKOTTÓL!!!)

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Az előadás helye:

BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

K épület, magasföldszint 35., könyvtár

Az előadás tartalma:
Az olyan fizikai folyamatok numerikus modellezésére, melyekben több fizikai
folyamat együttes jelenléte határozza meg a folyamat lefolyását, nagyon
alkalmas az ún. operátorszeletelési eljárás. Előadásunkban a módszer
lényegét ismertetjük és bemutatunk két alkalmazást: a légszennyezésterjedési
modellt ill. az elektromágneses hullámok terjedésének modellezését.

A szeminárium honlapja:

http://www.me.bme.hu/esemeny/szilszem/index.html

Minden érdeklődőt szívesen látunk.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page