Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Thu, 05 Mar 2009 14:26:51 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

****************************
Új helyszin: 2.54 sz. terem
****************************

2009. március 11, szerda 11 óra

Mayer Gusztáv
KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Szimulátor Laboratórium

"A rács-Boltzmann módszer alkalmazása egy és
kétfázisú áramlási problémák modellezésére"

Az elmúlt évtizedben egy új numerikus módszer látott napvilágot a
folyadékáramlások szimulációjának területén, nevezetesen a rács-Boltzmann
módszer, vagy ahogy az angolszász irodalomban olvasható a "Lattice Boltzmann
Method" - LBM. A módszer a Boltzmann egyenletbõl közvetlenül származtatható
és alkalmas a Navier-Stokes egyenletek numerikus megoldására. Elõnyei közé
tartozik, hogy viszonylag könnyen kiterjeszthetõ kétfázisú áramlási
problémák vizsgálatára, egyszerû algoritmusa miatt könnyen programozható,
alkalmas komplex áramlások vizsgálatára és könnyen párhuzamosítható.
Az eladásban szó lesz a módszer fejldésének történetérõl és néhány új
kutatási eredmény is bemutatásra kerül.

1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1A, Északi tömb
2.54 terem

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page