Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda rendkivuli szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda rendkivuli szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda rendkivuli szeminariuma
  • Date: Mon, 2 Mar 2009 07:50:30 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Meghivó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

RENDKÍVÜLI IDÕPONT!!!

Elõadó: Bakos Gáspár
(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, USA)

Cím: "Fedési exobolygók a HATNet-tel"

Kivonat:

A modern asztrofizika egyik középponti területe az exobolygók (távoli
csillagok körûl keringõ bolygók) kutatása. Ezeket a bolygókat eleinte
radiális sebesség mérések alapján mutatták ki. Egy 2000-es felfedezés után
azonban elõtérbe kerültek a csillaguk elõtt periodikusan elhaladó fedési
exobolygók, mert ezek a rendszerek lehetõvé teszik a bolygó sugarának,
tömegének, átlagos sûrûségének meghatározását, illetve akár légkörének a
kimutatását is. Az ún. forró jupiterek megjelenésével a naprendszerekrõl
alkotott képünk is gyökeresen átformálódott, és korábban nem várt
változatosság tárult szemünk elé: szuper-Neptunuszoktol a több ezer
földtömegnyi óriásbolygókig, melyek csillaguk felszínéhez igen közel
keringenek.

A magyar vonatkozásokkal is bíró HATNet projekt kulcsfontosságú szerepet
játszott ezen felfedezésekben; 11 bejelentett exobolygóval és fél tucatnyi
bejelentésre váró rendszerrel az egyik legsikeresebb bolygókeresõ
vállalkozás. Az elõadás során összefoglalom a HATNet múltját, jelenét,
legfontosabb eredményeit, és közeli jövõterveit. Említésre kerül majd a
HAT-South projekt is, amely a déli féltekén fog három kontinensrõl, közel
folytonos idõsorokat produkálni, és - reményeink szerint - nagy
mennyiségû exobolygót felfedezni.

Az elõdás idõpontja: 2009. március 6, péntek 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.


Patkós László s.k.


  • [Fizinfo] Csillagda rendkivuli szeminariuma, Kalman Belane, 03/02/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page