Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Sohar a magrezonanciarol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Sohar a magrezonanciarol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Sohar a magrezonanciarol
  • Date: Fri, 12 Dec 2008 09:57:13 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék félévzáró teájára

Sohár Pál
(ELTE Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék):

Korszerű NMR a molekulaszerkezet-kutatás szolgálatában Vendégelőadónkat megkértük, hogy térjen ki az egy- és kétdimenziós, pulzus gerjesztéses Fourier transzformációs NMR részleteire is, mivel ez a technika a közelmúltban szerephez jutott a kvantum-információ kísérleti kutatásában.

Az előadás kezdete: december 16-án, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Sohar a magrezonanciarol, Geszti Tamás, 12/12/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page