Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Wed, 10 Dec 2008 09:54:42 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
Meghivó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Ábrahám Péter

Cim:"Az EX Lupi fiatal eruptív csillag 2008-as nagy kitörése"

kivonat:Á

Az EX Lupi a fõsorozat elõtti kis tömegû csillagok egyik osztálya, az
idõnként kifényesedõ EXor-ok prototípusa. Névadó volta ellenére meglepõen
keveset tudunk a csillagról, a csillagkörüli anyag szerkezetérõl és
egyáltalán a kitörés fizikai mechanizmusáról. 2008 január és szeptember
között az EX Lup az eddig ismert legnagyobb kitörését élte meg, és ez a
fél év jó alkalmat nyújtott a csillag részletes tanulmányozására.
Elõadásomban az EX Lup különbözõ távcsövekkel és ûreszközökkel végzett
koordinált megfigyeléseirõl és az azokból kapott eredményeinkrõl lesz szó:
(1) a kitörés fénygörbéje; (2) a csillagkörüli korong szerkezete nyugalmi
fázisban; (3) a kitörés az optikai-infravörös tartományban; (4)
kristályosodás a korong felsõ rétegében; (5) a kristályok további élete;
(6) a csillaghoz közeli gázkorong. Végül áttekintjük, hogy az eredményeink
hogyan járulnak hozzá az EXor jelenség megértéséhez.

Az elõadás idõpontja: 2008. december 11, csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 13-17


Patkós László s.k.


  • [Fizinfo] Csillagda szeminariuma, Kalman Belane, 12/10/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page