Skip to Content.

fizinfo - SZFKI Szeminarium -- Solyom Jen�

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


SZFKI Szeminarium -- Solyom Jen�


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: SZFKI Szeminarium -- Solyom Jen
  • Date: Wed, 3 Dec 2008 07:15:01 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

SÓLYOM JENõ (MTA SZFKI):
"L. D. Landau munkássága"

Idõpont: 2008. december 09. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu

  • SZFKI Szeminarium -- Solyom Jen, Szeminarium koordinator, 12/03/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page