Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Tóth Sára (SZFKI) Védési Meghívó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Tóth Sára (SZFKI) Védési Meghívó


Chronological Thread 
  • From: " Toth Sara " <tothsara AT szfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Tóth Sára (SZFKI) Védési Meghívó
  • Date: Thu, 27 Nov 2008 11:05:30 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
DOKTORI KÉPZÉS
XII-169/67-4/2008.
M e g h í v ó
A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa
2008. november 28. (péntek) 10.30 órára tűzte ki
TÓTH SÁRA
doktori disszertációjának nyilvános vitáját,
amelynek címe:

&#8222;Lumineszcencia és &#960; elektronállapotok széntartalmú amorf
vékonyrétegekben&#8221;


A nyilvános vita helyszíne: SZTE TTIK Dékáni Hivatal tanácsterme
(Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint)

Doktori Iskola: Fizika


A védési bizottság:
Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár (SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék) - elnök
Dr. Szörényi Tamás főiskolai tanár (Dunaújvárosi Főiskola) - opponens
Dr. Kugler Sándor egyetemi docens (BME Elméleti Fizikai Tanszék) - opponens
Dr. Heszler Péter tudományos főmunkatárs (MTA Lézerfizikai Kutatócsoport)
&#8211;
bizottsági tag
Dr. Laczkó Gábor egyetemi docens (SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék) - titkár

A disszertáció megtekinthető az SZTE Központi Könyvtár tájékoztató ügyeletén
(SZTE TIK Ady tér).
A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen
észrevételt tehet.

A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.


Szeged, 2008. november 4.Dr. Csendes Tibor
dékánhelyettes

  • [Fizinfo] Tóth Sára (SZFKI) Védési Meghívó, Toth Sara , 11/27/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page