Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Komplex Tea - meghivo

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Komplex Tea - meghivo


Chronological Thread 
  • From: József Cserti <cserti AT complex.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Komplex Tea - meghivo
  • Date: Wed, 26 Nov 2008 13:19:18 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára

Benedict Midály

(Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Fizikai Tanszék):

KVANTUMMECHANIKA SPINGYÜRÜBEN
Az előadás kezdete: december 2-án, kedden kettőkor

helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

Kivonat:

Egy vékony félvezető gyűrűben mozgó elektron spinje a spin-pálya kölcsönhatás következtében a pályamenti mozgással összecsatolva változik. A spinfüggő szórásproblémára vezető feladat megoldása azt mutatja, hogy a gyűrű ágaiban föllépő térbeli interferenciával együtt a spin-pálya kölcsönhatás alkalmas lehet az elektron spinjének célzott transzformációjára, azaz elvben spintronikus kvantumkapu hozható létre. Természetesen vetődik föl továbbá az a kérdés, hogy megvalósítható-e egy ilyen rendszerben a kvantummechanika paradigmatikus jelenségének, a Stern-Gerlach kísérletnek az elektron spinjére vonatkozó változata. Összekapcsolt kvantumgyűrűk kisméretű kétdimenziós rácsán, több kimeneti pont esetén további érdekes effektusok léphetnek föl.
------------------------------------
Geszti Tamás nevében Cserti József


  • [Fizinfo] Komplex Tea - meghivo, József Cserti, 11/26/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page