Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Zimányi 2008 Nehézion-fizikai Téli Iskola, 2008 november 25-28

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Zimányi 2008 Nehézion-fizikai Téli Iskola, 2008 november 25-28


Chronological Thread 
  • From: Csorgo Tamas <csorgo AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Zimányi 2008 Nehézion-fizikai Téli Iskola, 2008 november 25-28
  • Date: Fri, 21 Nov 2008 12:01:50 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Tisztelt Kollégák,

Fel szeretnénk hívni a figyelmeteket a 2008 november 25-28-ig
megrendezésre kerülő Zimányi 2008 Nehézion-fizikai Téli Iskolára,
melyet néhai szellemi vezetőnk, Zimányi József akadémikus emlékére évente rendezünk meg.

Rendezvényünk honlapja: http://zimanyischool.kfki.hu/08/

Idei iskolánk fő céljai a következőek:

- Zimányi József szellemiségének megfelelő módon folytatni a Nehézion-fizikai Téli Iskolák hagyományát;

- áttekinteni a nehézion-fizika 2008 során elért új eredményeit;

- elmélyíteni az erősen kölcsönható anyag fázisszerkezetét tanulmányozó
kísérleti és elméleti kutatók közötti együttműködést;

- tovább mélyíteni az USA Brookhaveni Nemzeti Kutatóintézet (BNL)
RHIC gyorsító PHENIX kísérletén belül létrehozott PHENIX-Magyarország együttműködést, hozzájárulva az egyetemek és a kutatóintézetek közötti
kapcsolatok újbóli megerősítéséhez;

- elmélyíteni kapcsolatainkat a CERN LHC gyorsító kísérleteivel,
különös tekintettel az ALICE, a CMS és a TOTEM LHC kísérletekben való
magyar bekapcsolódásra;

- áttekinteni a korrelációk és fluktuációk kutatásainak legújabb
eredményeit a részecskefizikában és a nehézion fizikában;

- Az idei iskola egyik fókuszpontja a RHIC gyorsító arany-arany ütközéseiben azonosított magas hőmérsékletű, szuperfolyékony kvarkanyag tulajdonságainak vizsgálata, különös tekintettel a folyadékot átvilágító direkt fotonok által megvilágított tulajdonságokra.

- Áttekintjük a magyar nehézionfizikus közösség felkészülését az LHC gyorsító által nyújtott távlatokra, és a hat LHC kísérlet, az ATLAS, a CMS, az LHCf, az LHCb és a TOTEM felkészülését a jelenlegi ismereteink szerint 2009-ben várható első ütközésekre.

- Az egyik szekció témája az LHC diffraktív proton-proton ütközéseinek fizikája lesz.

Rendezvényünk idén a Magyar Tudomány Hónapja rendezvénysorozatának része,
melyről az MTA Holnapja is beszámolt:

http://www.mta.hu/index.php?id=634&no_cache=1&backPid=417&tt_news=9860&cHash=7f2da96ced

A KFKI RMKI-ban és a KFKI MFA-ban megrendezett program
önköltséges regisztrációs díja 13000 Ft + ÁFA.

A diákok részvételét bátorítjuk, és számunkra regisztrációs díjat
nem számitunk fel.

Végül egy örömhír: Idei Iskolánk kiemelt előadója Roland Garoby úr, a CERN gyorsítókomplexumának vezető kutatója. Előadásának címe:

Planned upgrades of the CERN accelerator complex


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Csörgő Tamás
és a Zimányi 2008 Nehézion-fizikai Téli Iskola szervezői
http://zimanyischool.kfki.hu/08/index.php?p=org

  • [Fizinfo] Zimányi 2008 Nehézion-fizikai Téli Iskola, 2008 november 25-28, Csorgo Tamas, 11/21/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page