Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Nyakas Peter

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Nyakas Peter


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Nyakas Peter
  • Date: Tue, 18 Nov 2008 11:54:57 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


M E G H Í V Ó

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tûzte ki

Nyakas Péter

”Three-Dimensional Simulation of Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers”

címû doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:

2008. november 21. (péntek) 10 óra
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
F épület, III. lépcsõház II emelet 13.
(1111 Budapest, Budafoki út 8.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk a
BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/


G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Nyakas Peter, Mihaly Gyorgy, 11/18/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page