Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Teljesitmény

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Teljesitmény


Chronological Thread 
  • From: raics AT tigris.unideb.hu
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Teljesitmény
  • Date: Sat, 25 Oct 2008 11:11:49 +0200 (CEST)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

Ismerjük el azért, hogy a "Bemutathatóan működő, örökmozgó szerkezet"-tel
szemben kemény követelményt támasztanak az UFOmagazinban:
"2. Ha nem önjáró, akkor könnyen és megbízhatóan mérhető legyen a
többletENERGIA, s annak minimális értéke legalább 1 W legyen."
Ennek elérése komoly TELJESÍTMÉNYt igényel majd!
Mi az a minimális teljesítmény, ami elvárható lenne ezektől a
"szakemberektől"?

Raics Péter
  • [Fizinfo] Teljesitmény, raics, 10/25/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page