Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Nagy Zsolt

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Nagy Zsolt


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Nagy Zsolt
  • Date: Wed, 08 Oct 2008 15:22:07 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


M E G H Í V Ó

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tûzte ki

Nagy Zsolt

„Fényszórási jelenségek modellezése és kísérleti vizsgálata optikai adattároló rendszerekben”

címû doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:

2008. október 15. (szerda) 10 óra
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
K épület, I emelet 59.
(1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk a
BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Nagy Zsolt, Mihaly Gyorgy, 10/08/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page