Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fáklya a vízből.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fáklya a vízből.


Chronological Thread 
  • From: Varga Péter <vargap AT mfa.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fáklya a vízből.
  • Date: Wed, 08 Oct 2008 10:20:56 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Fáklya a vízből.

Elolvastam a fáklyáról szóló cikket (Matarials Research Innovation, v.12. No. 1 p.1. 2008). Első szerzője Rustrum Roy (sz. 1924) a Pennsylvania State University professzora, geokémikus, többek között a Svéd Királyi Akadémia külső tagja, több mint 800 tudományos cikk szerzője. A harmadik szerző, aki a jelenség felfedezője (?) notórius feltaláló.

Dacára az illusztris első szerzőnek, ilyen rosszul írt cikket ritkán látni.

1. NaCl vizes oldatát 13,56 MHz frekvenciájú elektromágneses sugárzásnak vették alá. (Előző szösszenetemben 1.35 MHz-t írtam.Pardon.) A hullámhossz 22 m. Állítás: a mintát egy rádiófrkveciás üregbe tették. Honnan vettek ekkora üreget? Nem látszik a közölt fényképeken.
2. Talán rossz kifejezést használtak? Egyszerű rezgőkörről van szó? Ezen a frekvencián még elmegy. De az sem látszika képeken.. Én vagy a rezgőkör indukciós tekercsébe tenném a mintát ( homogén a mágnese tér), vagy két kondenzátorlap közé ( homogén elektromos tér).
3. Azt mondják, polrizált volt a hullám. Hol volt az a (mondjuk félhullámhosszú) antenna, amelyik polarizált elektromágneses hullámot bocsátott ki? Egyébként akkor is csak távol az antennától, mondjuk 5-10 hullámhossznyira tekinthető a hullám transzverzálisnak és polarizáltnak.
4. Ha mégis polarizált volt a hullám, akkor biztosan depolarizálódott a vizet tartalmazó kémcső állványán és a körülötte levő laborberendezésen, ami a felvételeken látszik.
5. Ha még mindezek dacára mégis polarizált volt a hullám, akkor mi volt a vízben az a kitüntetett irány, ami a polarizáció irányát kitünteti. (N.B., ha mégis létezik az efektus az összevissza polarizáltság éppen jó, minden molekula talál kedvező irányt.)
5. A besugárzott RF teljesítményre annyit mondanak, hogy a generátor gombján 300 W teljesítményt lehetett leolvasni. Ebben nem kételkedem. És mennyi volt a minta helyén?
Hartlein Karcsi meg akarja ismételni a kisérletet. Ha negatív lesz az eredménye, az annak tudható be, hogy nem pontosan reprodukálta a kísérleti körülményeket. Hol szerzi be az imaginárius üregrezonátort? Ahogy Karcsit ismerem, a csillagok állására sem lesz tekintettel.
6. Ha én vegyész lennék, felfognám a reakcióterméket mielőtt elégetném, és biztos ami biztos, meganlizálnám.
7. Ha én felvenném a minta Raman spektrumát, mint a szerzők is tették, akkor közölném, hogy milyen állapotokról van szó. Mivel azt tapasztaltam volna, mint a szerzők, hogy a mért spektrum eloszlása nem változik, csupán a magssága, akkor százszor megismételném a mérést. Ha pedig szignifikáns az effektus, akkor világgá kiáltanám, hogy felfedeztem a víznek egy új állapotát, amint az már egyszer már megtörtént az életemben. (Nem én kiáltottam.) Akkor kiderült, hogy rosszul mosták ki a kémcsövet.
8. Mivel ionok is vannak jelen, a Raman spektrumon kívül mérném a víz egyébb jellemzőit, pl a vezetőképességet. Nehéz?
9. Ha én vegyész lennék, megnézném a KCl oldatot is.
10. BIZTOS VAN MÉG LIBA..  • [Fizinfo] Fáklya a vízből., Varga Péter, 10/08/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page