Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fiatal kutatoi allas

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fiatal kutatoi allas


Chronological Thread 
  • From: Kótai Endre <kotai AT rmki.kfki.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Fiatal kutatoi allas
  • Date: Mon, 15 Sep 2008 11:48:57 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Fiatal kutatói állás az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
Ionnyaláb-fizikai Osztályán

Az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete (RMKI) pályázatot hirdet
fiatal kutatói álláshely határozott idejű (2008. október hó 15-étől 2010.
augusztus 31-ig) betöltésére az alábbi tématerületre:

Anyagok fizikai tulajdonságainak módosítása ionsugarakkal
A fiatal kutató feladata az ionsugaras anyagmódosítás alkalmazása lesz
néhány új területen, az RMKI-ban meglévő tapasztalatokra és az intézet
iongyorsítóira alapozva.

Pályázatot nyújthatnak be újonnan végzett, vagy már néhány éves gyakorlattal
rendelkező diplomások, PhD-hallgatók, kutatók, akik egyébként megfelelnek a
pályázat feltételeinek.

A pályázat feltételei:

- egyetemen szerzett fizikusi vagy mérnök-fizikusi diploma;
- angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga;
- 30 évet (kivételesen indokolt esetben 35 évet) meg nem haladó életkor;
- büntetlen előélet.

A személyi besorolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az
ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai szerint, az illetmény
megállapítása az egységes oktatói-kutatói bérrendszer alapján történik.

A pályázatokat az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
igazgatójához (1525 Budapest, Pf. 49) 2008. október 10-ig lehet eljuttatni
postai úton. Kérjük a borítékon feltüntetni: "RM-81/2008 Fiatal kutatói
álláshely".

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- szakmai önéletrajzát a megjelent közlemények felsorolásával;
- a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét), telefonszámát,
esetleges e-mail-címét;
- a pályázó egyetemi oklevelének másolatát és leckekönyvének másolatát,
valamint a pályázó idegennyelv-ismeretét igazoló bizonyítvány(ok) másolatát;

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.


Érdeklődni lehet:
Kótai Endre osztályvezető
kotai AT rmki.kfki.hu
Szilágyi Edit témavezető
szilágyi AT rmki.kfki.huKótai Endre

  • [Fizinfo] Fiatal kutatoi allas, Kótai Endre, 09/15/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page