Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elméleti Tea, Juhász Zoltán (MFA)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elméleti Tea, Juhász Zoltán (MFA)


Chronological Thread 
  • From: Racz Istvan <iracz AT sunserv.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Elméleti Tea, Juhász Zoltán (MFA)
  • Date: Tue, 9 Sep 2008 19:13:20 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

--------------------------------------------------------------------------

ELMÉLETI TEA

Juhász Zoltán
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

"A magyar népzene eurázsiai kapcsolatainak vizsgálata mesterséges
intelligenciák segítségével"

Idöpont: 2008. szeptember 12. (péntek), 14 óra
Helyszín: KFKI RMKI III. épület 2. emeleti Tanácsterem

Kivonat:

Az előadásban egy 16 eurázsiai nép zenéjére kiterjedő, számítógépes összehasonlító vizsgálat eddigi eredményeit ismertetem. Rendszerünk a dallamvonalakat sokdimenziós vektorokkal ábrázolja, majd a hasonlókból automatikusan közös típusokat alkot egy öntanuló mesterséges intelligencia, az un. önszervező térkép segítségével. A különböző nemzetek, régiók hasonló dallamtípusainak száma alapján eldönthető, hogy a zenei hasonlóságok tényleges kulturális kölcsönhatás eredményének tulajdoníthatók- e, vagy inkább független zenei fejlődés véletlen egybeeséseinek kell tekintsük őket. Eredményeink alapján kimutatható a dallamtípusok egy olyan közös csoportja, mely egyszerre van jelen a magyar, szlovák, kínai, mongol, Volga-vidéki, kaukázusi karacsáj, anatóliai török és szicíliai népzenében. A fenti zenekultúrák és a Nyugat között egyedül a magyar népzene határozott finn, kelta és spanyol rokonsága tartja a kapcsolatot. Eredményeinket a számítógépes rendszer segítségével kiválogatott dallampárhuzamokkal szemléltetjük.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
--------------------------------------------------------------------------

  • [Fizinfo] Elméleti Tea, Juhász Zoltán (MFA), Racz Istvan, 09/09/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page