Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Természet Világ, Meteor, Fiz. Szemle a kilencvenes évekbõl

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Természet Világ, Meteor, Fiz. Szemle a kilencvenes évekbõl


Chronological Thread 
  • From: Tamas Biro <birot AT nytud.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Természet Világ, Meteor, Fiz. Szemle a kilencvenes évekbõl
  • Date: Thu, 24 Jul 2008 14:37:11 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Tisztelt Lista!

Költözésbõl kifolyólag, egy sor régi folyóirattól szeretnék megszabadulni: a Természet Világa random számai a kilencvenes évek elsõ felébõl, Meteor c. újság kb. ugyanebbõl a korszakból, 1997-es Fizikai Szemle (talán egy Mafihe-akció eredményeként), néhány korabeli Élet és Tudomány stb.

Akit érdekel, írjon nekem privát emailt. Célom nem az anyagi haszonlesés, inkább az, hogy jó kezekbe kerüljön, ahol hasznukat veheti valaki. Így például közkönyvtárak, iskolák stb. elõnyben.

Üdv,B. Tamás


___________________________________
* Biro Tamas:
birot AT nytud.hu
*
birot AT birot.hu
* http://www.birot.hu


  • [Fizinfo] Természet Világ, Meteor, Fiz. Szemle a kilencvenes évekbõl, Tamas Biro, 07/24/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page