Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [KATALIST] Honolului magyar fizikus felfedezese (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [KATALIST] Honolului magyar fizikus felfedezese (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Zimanyi Magdolna <mzimanyi AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] [KATALIST] Honolului magyar fizikus felfedezese (fwd)
  • Date: Wed, 28 May 2008 19:54:46 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Fizinfo,

az alábbi levelet a Katalist-ról, a magyar könyvtárosok levelezölistájáról továbbitom, megörülve annak, hogy ott egy fizikai tárgyú cikket találok.

A Katalist-et egyébként annyiban közeli kötelék füzi a Fizinfo-hoz, hogy legjobb tudomásom szerint ez a két lista a két legöregebb (Magyarországon müködö) levelezölista

Bánhegyi Zsolt levelét még kiegészitem Szapudi István honlapjának cimével:

http://www.ifa.hawaii.edu/~szapudi/istvan.html

Továbbitotta üdvözlettel

Zimányi Magdolna

KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Int.
Számítógép Hálózati Központ | Levélcím: H-1525 Budapest 114, Pf. 49
Tel: (+36-1)-392-2558 | FAX: (+36-1)-392-2503
E-mail:
mzimanyi AT sunserv.kfki.hu
|URL: http://www.kfki.hu/~mzimanyi
--------------------------------------------------------------------


---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 28 May 2008 13:34:51 +0200
From: Bánhegyi Zsolt
<zsolt AT vax.mtak.hu>
To:
katalist AT listserv.niif.hu
Subject: [KATALIST] Honolului magyar fizikus felfedezese

'A sötét energia képe élesedik' cimmel Z. Merali, a New
Scientist 2008. május 23-i számában részletesen ir
egy friss és jelentös csillagászati felfedezésröl, amelyik
a Hawaii Egyetemen dolgozó honfitársunkhoz, Szapudi
Istvánhoz és kutatócsoportjához füzödik - legyen itt elég
annyi, hogy a felfedezés tárgya a szupervoidok és a
szuperklaszterek hatása a kozmikus háttérsugárzásra-:)

http://space.newscientist.com/article/dn13975

BZs

  • [Fizinfo] [KATALIST] Honolului magyar fizikus felfedezese (fwd), Zimanyi Magdolna, 05/28/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page