Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Zolyomi Viktor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Zolyomi Viktor


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT www.szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Zolyomi Viktor
  • Date: Wed, 21 May 2008 07:52:51 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

S Z F K I S Z E M I N Á R I U M


ZÓLYOMI VIKTOR (MTA SZFKI):
"Töltésátvitel elméleti vizsgálata kétfalú szén nanocsövek rétegei között
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2008. május 27. (kedd) 10:00
Hely: I. épület, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page