Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Május 7: A SZINKROTRONSUGÁRZÁS ALKALMAZÁSA... (meghívó)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Május 7: A SZINKROTRONSUGÁRZÁS ALKALMAZÁSA... (meghívó)


Chronological Thread 
  • From: VANKO Gyorgy <vanko AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Május 7: A SZINKROTRONSUGÁRZÁS ALKALMAZÁSA... (meghívó)
  • Date: Tue, 29 Apr 2008 09:12:58 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya és a Fizikai Tudományok Osztálya

A SZINKROTRONSUGÁRZÁS ALKALMAZÁSA AZ ANYAGTUDOMÁNYBAN ÉS
A KÉMIAI SZERKEZETKUTATÁSBAN

című, május 7-én (szerdán) 11 órakor kezdődő együttes tudományos ülésére.

Az ülés helye: MTA Díszterem
(Budapest V., Roosevelt tér 9. I. em.)


Az ülés programja:

11:00-13:00
Levezető elnök:
Joó Ferenc, az MTA rendes tagja,
a Kémiai Tudományok Osztálya elnökhelyettese

Magyar kutatók nagy röntgenforrásoknál
Nagy Dénes Lajos, az MTA doktora, a Magyar Szinkrotron Bizottság elnöke

Az anomális kisszögű röntgenszórás kivételes előnyei a nanorendszerek szerkezetkutatásában
Bóta Attila PhD

Fehérjekrisztallográfia
Harmat Veronika PhD

Nagyfelbontású röngtenspektroszkópia
Vankó György PhD

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-16:00
Az ülés elnöke:
Faigel Gyula, az MTA rendes tagja,
a Fizikai Tudományok Osztálya elnökhelyettese

Funkcionális és strukturális elváltozások a tüdőben metakolin provokáció és allergiás reakció során szenzitizált nyulakban
Peták Ferenc PhD

Atomfürtök szerkezetének leképzése röntgen szabadelektron-lézerrel
Jurek Zoltán PhD

Felületi és határréteg-szerkezetek tanulmányozása nagy (2-15 keV)
energiájú elektronok spektroszkópiájával
Kövér László PhD

Nukleáris rezonanciaszórás mágneses vékonyrétegek kutatásában
Deák László PhD


Tisztelettel: Vankó György (a Magyar Szinkrotron Bizottság tagja)

----------------------------------------------------------
Gyorgy Vanko
KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics
H-1525 Budapest, P.O.B. 49., Hungary
Phone: +36-1-392-22-22 /ext. 1736
Fax : +36-1-392-25-18
----------------------------------------------------------

  • [Fizinfo] Május 7: A SZINKROTRONSUGÁRZÁS ALKALMAZÁSA... (meghívó), VANKO Gyorgy, 04/29/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page