Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Jelszavak és könnyek helyett.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Jelszavak és könnyek helyett.


Chronological Thread 
  • From: Varga Péter <vargap AT mfa.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Jelszavak és könnyek helyett.
  • Date: Fri, 28 Mar 2008 13:17:56 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tények:

1. Tudjuk, hogy az iparnak több mérnökre, fizikusra, vegyészre van szüksége. Örülök annak, hogy a felsorolásokban a fizikus is benne van. Azt mondják, hogy a mérnökök könnyen el tudnak helyezkedni.
2. Tudjuk, hogy az érettségizők inkább a humán szakokra jelentkeznek. Azt mondják, ott sok az állástalan kezdő diplomás.

Kérdések:
1. Miért félnek a középiskolások a fizikától? Sőt, miért utálják egyesek? Mert ezt hallom a környezetemben levő fiataloktól. Még nem hallottam, hogy "utálom a magyart, a történelmet stb." (Nem is kellene.)
2. Mit tudunk mi TENNI? A MI alatt a Fizinfo olvasóit értem. Tenni úgy, hogy a természettudományos ismeeretek színvonla is is növekedjen.

Varga Péter


  • [Fizinfo] Jelszavak és könnyek helyett., Varga Péter, 03/28/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page