Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] meghívó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] meghívó


Chronological Thread 
  • From: Nagy Margó <mail.elft AT mtesz.hu>
  • To: <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] meghívó
  • Date: Mon, 14 Jan 2008 10:45:52 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Eötvös Loránd Fizikai Társulat

Meghívó

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
és a Magyar Történelmi Társulat,
az MTA II. és XI. Osztályával együttműködésben
tisztelettel meghívja Önt
az
2008. január 16-án, szerdán 10.00 órakor
az MTA-székház Nagytermében kezdődő

TELLER EDE
centenáriumi ülésre

10.00: Vizi. E. Szilveszter, az MTA elnöke - Megnyitó

Teller és a nagyvilág

Az ülés elnöke: Sólyom Jenő, az MTA r. tagja, az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat elnöke

10.15-10.45: Hargittai István (az MTA r. tagja, BMGE)
Teller Ede - A szabadság bajnoka vagy háborús uszító?

10.45-11.15: Ormos Mária (az MTA r. tagja, Pécsi Tudományegyetem)
Szellemirtás Európában

11.15-11.30: Kávészünet

11.30-12.00: Bencze Gyula (az MTA doktora, MTA RMKI)
Teller Ede, a magfizikus és a "megatonna ember"

12.00-12.30: Békés Csaba (PhD, Hidegháború-történeti Kutatóközpont):
Szuperhatalmi politika a hidegháborúban

12.30-13.00: Hozzászólások, vitaTeller és Magyarország

Üléselnök: Orosz István, az MTA l. tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke

14.00-14.30: Surján Péter (az MTA doktora, ELTE Kémiai Intézet)
Teller Ede hatása a hazai molekulafizikai kutatásokra
Társszerzők: Kamarás Katalin (az MTA doktora, MTA SzFKI) ,
Kürti Jenő (az MTA doktora, ELTE Fizikai Intézet),
Szalay Péter (az MTA doktora, ELTE Kémiai Intézet)

14.30-15.00: Rónaky József (Országos Atomenergia Hivatal, főigazgató):
Teller Ede és az atomenergia Magyarországon

15.00-15.30: Palló Gábor (az MTA doktora, MTA Filozófiai Kutatóintézet
és MTA Kutatásszervezési Intézet):
Teller Ede és Budapest

15.30-16.00: Frank Tibor (az MTA doktora, ELTE Angol-Amerikai Intézet):
Teller Ede, Szilárd Leó és a Magyar Tudományos Akadémia

16.00-16.30: Hozzászólások, vita


  • [Fizinfo] meghívó, Nagy Margó, 01/14/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page